Ruralflow Åsele


Åsele Bygderåd och Åsele Videoteknik ​ i samarbete

Syfte:

 • Förbättra dialogen/kommunikationen mellan kommunens förvaltningar, företagen, föreningarna och kommuninnevånarna  ​
 • Bidra till att externt underlätta för marknadsföringen av kommunen. ​
 • Skapa förutsättningar till framtidens digitala teknik för praktisk användning på landsbygden​

 

Verktygen:

 • Vidareutveckla Åsele Byaportal (http://aselebyar.nu/) ​
 • Med hjälp av modern teknik skapa förutsättningar till mer lättillgänglig vardag för lokalsamhället​
 • Koppla samman de olika web-siter som idag används vid marknadsföring av kommunens företag och aktiviteter som t ex South Lapland, Åsele Turism och liknande platser 

 

Genom att:

 • Installera teknik för Digital lokal-TV sändning från Åsele ​
 • Tillsätta en redaktion som kontinuerligt jobbar med kanalen. Redaktionen kommer till en början att bestå av en producent/videojournalist och en ansvarig utgivare som tillsammans producerar de material som skall sändas. ​
 • En lokal tv-kanal kan idag inte bara fungera ute på etern. Därför kommer vi att skapa en hemsida för kanalens webb-tv. ​

 

Själva Jobbet:

 • Förstudie
  • Fastställa styrgrupp för projektet​
  • Intervjuer med nyckelpersoner​
  • Genom en undersökning sammanställa hur invånarnas tv-vanor ser ut samt vilka önskemål och åsikter som finns angående kommunikationen inom kommunen. 
  • Designskisser till tekniska lösningar​
  • Möten för diskussioner om designlösningar​
  • Undersöka regelverk och legala krav till den tänkta verksamheten​
  • Sammanställa resurs- och kostnadsbedömningar samt skriva ansökan för implementation​
 • Genomförandeprojekt
  • Aktiviteter bestäms i förstudien​

 

Lappland 2020

 • Insatsområde – Aktivt medborgarskap​
  • Bidra till en bättre dialog och samverkan för lokal utveckling, anpassning och ökat engagemang​
  • Bidra till att stärka bilden av landsbygden​
  • Söka samarbete med närområdens aktiviteter till att utveckla inlandets möjligheter i ekonomisk samverkan 

 

Sedan då....

Efter projektet:​

 • ​Minst en person heltidssysselsatt ​
 • Tjänsteproduktion till egen kommun och kranskommuner​
 • Ökat intresse för vår bygd och närområde​
 • Ökad inflyttning​
 • Ökad kompetens ​
 • Sky is th…​​