Ruralflow Åsele


Syfte:

Förbättra dialogen/kommunikationen mellan kommunens förvaltningar, företag, föreningar och kommuninnevånare.

Bidra till att externt underlätta för marknadsföringen av kommunen. ​

Skapa förutsättningar till framtidens digitala teknik för praktisk användning på landsbygden​.

Verktygen:

Vidareutveckla Åsele Byaportal (http://aselebyar.nu/) ?


Med hjälp av modern teknik skapa förutsättningar till mer lättillgänglig vardag för lokalsamhället?


Koppla samman de olika webbplatser som idag används vid marknadsföring av kommunens företag och aktiviteter som t ex South Lapland, Åsele Turism och liknande platser

Genom att:

Installera teknik för Digital lokal-TV sändning från Åsele.

Tillsätta en redaktion som kontinuerligt jobbar med kanalen, redaktionen kommer till en början att bestå av en producent/videojournalist och en ansvarig utgivare som tillsammans producerar de material som skall sändas.

En lokal tv-kanal kan idag inte bara fungera ute på etern. Därför kommer vi att skapa en hemsida för kanalens webb-tv.

Själva Jobbet:

Förstudie​:

Fastställa styrgrupp för projektet​.
Intervjuer med nyckelpersoner​.
Genom en undersökning sammanställa hur invånarnas tv-vanor ser ut samt vilka önskemål och åsikter som finns angående kommunikationen inom kommunen. ​
Designskisser till tekniska lösningar​.
Möten för diskussioner om designlösningar​.
Undersöka regelverk och legala krav till den tänkta verksamheten​.
Sammanställa resurs- och kostnadsbedömningar samt skriva ansökan för implementation​.

Genomförandeprojekt​:

Aktiviteter bestäms i förstudien​.

Lappland 2020

Insatsområde – Aktivt medborgarskap​:

Bidra till en bättre dialog och samverkan för lokal utveckling, anpassning och ökat engagemang?
Bidra till att stärka bilden av landsbygden?
Söka samarbete med närområdens aktiviteter till att utveckla inlandets möjligheter i ekonomisk samverkan

Efter projektet:?

Minst en person heltidssysselsatt ?
Tjänsteproduktion till egen kommun och kranskommuner?
Ökat intresse för vår bygd och närområde?
Ökad inflyttning?
Ökad kompetens ?
Sky is th…??