Video


Kassetter i olika typer!

Har du en hög med gamla videokassetter liggandes som du ogärna vill bli av med? Oavsett om det är egeninspelade semesterfilmer, videokursen i Microsoft Office du fick på internutbildningen eller 3 Ninjas, så är det kära minnen man gärna behåller. Men hur många har en video idag? Okej, kan vara rätt så många, men hur många har det om 5 år?

Just där kommer vi in i bilden, vi digitaliserar videokassetter. Överför smidigt dina gamla filmer till datorns hårddisk som sedan kan överföras till valfritt media.

Vi överför dina video till dvd och räddar dina minnen. Video kassetter lagrar film magnetiskt och magnetismen avtar med tiden. När vi överför dina filmer så bevaras filmerna för framtiden. Vi har alltid fasta priser så du vet vad det kommer kosta.

Tänk dig att samla familjen framför TV´n när du fått leveransen från oss. Alla sitter förväntansfulla när du sätter in skivan i DVD-spelaren. Vi vet vilken otrolig upplevelse det kan bli när barnen får se mormor som ung, eller pappa som barn - på film.


 

VCR

Video Cassette Recording (VCR) tidigt format för videobandspelare introducerades 1972 av Philips. Då 1970-talets elektronikrevolution ännu var i sin linda, var VCR-spelarna stora och otympliga därför att de byggdes med diskreta elektronikkomponenter (dvs innan specialdesignade integrerade kretsar användes).

Media till formatet baserades på 1/2-tums band, precis som senare VHS och Video 2000. Speltiden var 30, 45, 60 och som mest 70 minuter. För att uppnå maximal speltid användes band med extra tunn bas, varför ett vanligen förekommande fel var att banden brast.

Mekaniken i dessa tidiga videobandspelarna var komplicerad och visade sig vara opålitlig. Dessutom var både spelaren och media dyra för sin tid; En spelare kostade ca 2 arbetar-månadslöner och mediet 1 dagslön för en kassett. Dessa begränsningar gjorde att det var mest skolor och företag som hade råd att använda dessa maskiner.